വാര്‍ത്തകള്‍

തിരുവോണാശംസകള്‍

Friday, March 3, 2017

അമ്മയറിയാന്‍ 2017Monday, September 19, 2016

സബ് ജില്ല ഗെയിംസ് ബേക്കൽ

1. വോളീബോൾ ജൂനിയർ ബോയസ ഒന്നാം സ്ഥാനം
2 വോളീബോൾ ജൂനിയർ ഗേൾസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം
3 ചെസ്സ് ഓവറോൾ കിരീടം

Friday, September 9, 2016

അത്തപൂക്കള മത്സരം

ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പൂക്കളം | ഇതൊരു ഫോട്ടോ മാജിക് ഡിസൈൻ കൂടിയാണ്